Gıdı bölgesinde yağlanma mevcut. Fakat ameliyat olmaktan korkuyorum. Bunun için ameliyatsız bir yöntem var mıdır?

Evet yağ eritici mezoterapi, gıdı bölgesinde yağlanma durumlarında son derece etkilidir. Ortalama 6-9 seans uygulanır. Seans aralıkları 3 haftadır. 2. seanstan sonra yağlarda erime başlar. İşlem, iğne ile yağ eritici mezoterapi solüsyonunun yağlanmanın olduğu alana noktasal tarzda zerk edilmesi ile yapılır.