Meme Dikleştirme Mi, Meme Dikleştirme + Protez Mi?

Çar, Haz 12
Doç. Dr. Saime İrkören
Bu konuda esas olan cerrahınızın yapacağı muayenedir. Sarkıklığınız belli bir dereceye gelmişse Meme Dikleştirme’ye ihtiyacınız vardır. Burada kilit nokta: Ne kadar meme dokusuna sahi... Devamı